Vad kostar det att anlita en flyttfirma?

Att anlita en flyttfirma är något som allt fler gör. Särskilt efter att riksdagen i Stockholm  i augusti 2016 beslutade att utvidga rutavdraget så att även flyttjänster omfattas. Det har alltså blivit betydligt billigare att flytta sedan dess.

Hur mycket det kostar exakt är givetvis svårt att säga på förhand. Det beror bland annat på hur mycket det är som ska flyttas och vilket timpris firman tar. Nedan följer avgörande faktorer att ta hänsyn till när priset ska uppskattas.

Hur mycket ska flyttas?

Hur mycket som ska flyttas är givetvis avgörande för vad slutsumman landar på. Är det ett företag med hundra anställda, eller en singelbostad kommer priserna att skilja sig mycket åt. Det är viktigt att vara tydlig på förhand med firman om hur mycket som ska flyttas. Ofta talar man om antalet personer för att ge flyttfirman en indikation på storleken på bohaget.

Till exempel kan du säga ”fyra personer från lägenhet”, eller ”tolv personer från kontor”. Vikten av att vara tydlig på förhand bör understrykas. Att man är missnöjd med sin flyttfirma beror i de flesta fall just på missförstånd mellan flyttfirman och den som ska flytta.

Hur långt, och när, ska bohaget flyttas?

Flyttar du till exempel från Stockholm till Göteborg, blir priset högre än om du flyttar från Stockholm till Norrköping. Hur långt bohaget ska flyttas handlar främst om flyttgubbarnas timmar. Ju fler timmar – desto högre kommer slutsumman att vara.

Men det är även viktigt när flytten utförs. De flesta flyttfirmor brukar ta ett högre pris om flytten ska ske på en lördag eller en söndag. Samma gäller givetvis på röda dagar.

Var är flyttfirman baserad?

Ofta brukar priserna för att anlita en flyttfirma skilja sig lite åt, beroende på var i landet de är verksamma. I större städer, så som Stockholm och Göteborg, brukar priset generellt sett vara lite högre. Samtidigt finns det andra möjligheter att priserna i de större städerna.

Särskilt i Stockholm kan man dra nytta av det stora utbudet och konkurrensen genom att begära in offerter från många olika firmor. Har man inte redan fått ett billigt pris, kan man försöka ställa offerterna mot varandra. Man kan även, på andra sätt, försöka att få till en bra deal på detta sätt. Till exempel kanske du kan få till det så att firman bjuder på flyttkartongerna? Testa!

Särskilda önskemål

Om du har saker som kräver särskild kompetens eller utrustning för att flytta, så som ett kassaskåp eller ett piano, kan detta höja priset något. Tänk på att alltid säga till i förväg, så att flyttfirman är beredd på detta. Dylika missförstånd är en vanlig orsak till friktion mellan flyttfirma och kund.

Generellt sett gäller tumregeln att om du har något som kräver mer än två händer och en flyttkartong, bör du säga till flyttfirman i förväg. Utöver pianon och kassaskåp kan det till exempel handla om något väldigt dyrt eller ömtåligt som måste fraktas varsamt.

Läs mer på http://www.flyttfirmanstockholm.se/.

23 Feb 2017