Vad innebär en bodelning?

Att två stycken äkta makar en dag inser att de liv de planerat ihop kanske inte följer planen är i sig ingenting ovanligt och särskilt inte i dagens läge. En skilsmässa idag ses – på gott och ont – inte på samma stränga sätt som en motsvarande gjordes för femtio år sedan. Att två stycken äkta makar beslutar sig för att skiljas möts sällan av mer än en axelryckning. Det finns dock vissa saker som man måste ordna upp i samband med en skilsmässa och dessa saker rör både ekonomi och hur den fortsatta kontakten ska komma att se ut.

Vid det sistnämnda så menar vi här att om det finns barn så måste föräldrarna lösa vårdnaden om dessa; något som – tack och lov – ofta slutar med att man bestämmer sig för att en gemensam sådan är att föredra. Då det kommer till den ekonomiska biten och uppgörelsen gällande denna så kan en sådan ställa till lite problem. Detta kallas en bodelning och innebär – kortfattat – att man delar upp makarnas egendom – tillgångar minus skulder – och det är också här som det kan uppstå lite friktion.

Grundregeln i Sverige vid en bodelning är att man delar lika mellan makarna; man betalar skulder och man ser till att alla värden som de tillskansat sig genom åren delas mellan dem enligt hälften/hälften-principen. Skulle samtliga skilsmässor och efterkommande bodelning vara så enkel att lösa så vore det inga problem; något som tyvärr alltså inte är fallet.

Om nu makarna – och detta är relativt vanligt – inte kan komma överens om hur denna bodelning ska se ut; där någon av dem kanske anser sig ha rätt till mer pengar, där någon anser sig ha bidragit mer till hushållet och där någon – helt enkelt – ser sig som en förlorare i sammanhanget så kommer man att kalla in en Bodelningsman.

En bodelning där man kallar in en bodelningsman innebär att Tingsrätten kallar in en objektiv jurist som går igenom alla tillgångar; kostnaden för en sådan är något som båda parterna därefter betalar. Hur fungerar då detta system och blir verkligen en bodelning korrekt då den sker enligt denna modell? Nej, det finns här många som pekar på att framförallt en part i ett förhållande – generellt – kan bli lurad; nämligen kvinnorna.

En bodelning blir orättvis

Det som många nämligen pekar på vid denna form av bodelning är att det – ofta – är mannen som går vinnande ur striden. Vi kan säga att det handlar om en skilsmässa mellan ett par där mannen jobbat och kvinnan varit hemma med barnen, mannen i fråga har drivit ett framgångsrikt företag och detta ska också ingå i den bodelning som ska äga rum.

Det som här blir ett problem är att det – enligt väldigt många undersökningar – är för enkelt att gömma tillgångar i detta företag; mannen kan i det här fallet lura den bodelningsman som kallats in genom att – med rätt sorts jurist – gömma undan gemensamma tillgångar i företaget i fråga. Detta är ett problem som tyvärr alltså i många fall drabbar kvinnor vid en skilsmässa.

Vi ska här inte säga att det är ett jättevanligt scenario – det har dock hänt oroväckande många fler gånger för att kunna gå under benämningen slumpens skördar.

5 Oct 2017