Planera in din flyttstädning i Gävle

En flytt innebär alltid att man som privatperson först och främst måste ställa sig frågan kring huruvida man ska genomföra den på egen hand eller om man ska betala lite extra för att anlita en flyttfirma. De flesta personer väljer allt som oftast att genomföra en flytt på egen hand och det som många gör fel här är att man glömmer bort att det handlar om en massa moment som alla måste klaffa för att flytten i fråga ska kunna ske på utsatt tid. En flytt – oavsett var den äger rum – ställer alltid krav på god planering och det är här som det går snett för många.

Man tar för givet om att det handlar om att bära sina möbler och sitt bohag från punkt A till punkt B och att denna process är något som kan äga rum exempelvis på en förmiddag på en lördag; något som definitivt inte är fallet. En flytt handlar om så mycket mer än att bara bära och om vi räknar upp några av dessa så kanske vi kan se hur tuff en flytt egentligen är att genomföra.

De moment som måste ombesörjas är dessa: hyra av bil, paketering av porslin och annat bohag, bärande av möbler, kartonger och annat, engagemang från vänner och bekanta (för bärande), transport mellan bostäderna och så det sista, tuffaste momentet – flyttstädning.

Det är också det sistnämnda som gör att många flyttar som utförs på egen hand får anses som ett misslyckande. Flyttstädning är det som måste ske i slutet av varje flytt och som dessutom måste ske på ett exemplariskt sätt och det är kombinationen av dessa som leder till de misslyckanden vi ovan nämnde. Kort sagt; har du flyttat från en bostad i Gävle till en annan bostad i samma stad så måste du återvända för att genomföra en flyttstädning och hur brukar man vara då en flytt är genomförd?

Flyttstädning är påfrestande

Jo, man brukar – generellt sätt – vara ganska urlakad och trött; både fysisk och psykiskt och detta leder i sin tur till att man antingen helt struntar i denna flyttstädning eller att man utför ett slarvigt jobb. varför anses då detta som ett misslyckande och vad spelar det egentligen för roll om man fuskar med en flyttstädning i exempelvis Gävle?

Här ska man direkt säga att man gör denna städning av sin gamla bostad för att underlätta för de nya ägarna och genom att städa ordentligt så får dessa också en möjlighet att snabbt installera sig och komma på plats – det handlar om att visa respekt, kort sagt. Vidare – och detta är den del av misslyckande vi talade om; fuskar man med en flyttstädning så kan man få ganska stora krav på ersättning från de nya ägarna till bostaden.

Krav som vida överskrider vad det hade kostat att direkt anlita en flytt- eller en städfirma som skött denna detalj. Tipset är således att man direkt – då man ställer sig frågan om man ska genomföra flytten på egen hand eller med hjälp av en flyttfirma – även väger in momentet om flyttstädning i beräkningen och kanske tar extern hjälp med just denna ansträngande historia och detta oavsett om man bor i Gävle, Malmö eller i Stockholm. Gör man inte det så måste man vara beredd att jobba hårt – även då flytten i stort sätt anses som klar.

För att hitta ett bra företag för din flyttstädning i Gävle så kontakta dessa: www.flyttstädningävle.se

 

8 Nov 2017