När företaget ska flytta

Ibland är det dags även för ett företag att flytta. Kanske fastigheten där man håller till, har blivit för trångt, eller har mist sin ändamålsenlighet. Då kan det vara bättre att flytta än att fortsätta finnas på ett kontor som inte längre räcker till. En företagsflytt kan bli riktigt jobbig om man inte planerar den noggrant. Och kanske anlitar en flyttfirma som kan ordna med företagsflytten i Stockholm.

Anlitar man en flyttfirma för företagsflytten i Stockholm, finns det cirak 20-tal som man kan anlita. De är då helt specialiserade på företag som ska flytta sitt bohag från den ena platsen till den andra.  De kan se till att transporten av alla packlådor och möbler går så säkert som det bara går. De kan ta ansvar för att allt kommer till den nya adressen. 

Skillnad om man gör det själv

Ska man sköta om företagsflytten själv, blir det en extra börda för alla i företaget. Är man endast ett familjeföretag, gör det kanske inte så mycket om alla hjälps åt och packar och flyttar efter bästa förmåga. Men är det ett större företag, kan det bli svårare och en större belastning för alla inblandade. Vem ska ta ansvar för själva flytten? Ska personalen packa, men om personalen inte är erfaren av företagsflyttar och vet hur de ska packa så att alla sakerna är säkra, hur ska man bära sig åt då? Det finns ofta ganska så känsliga saker på ett kontor, som datorer, datorskärmar, TV-apparater och liknande. Sådant kan gå sönder om de inte packas ner på ett hållbart sätt.

Anlita en professionell flyttfirma

Då är det mycket bättre att anlita en professionell flyttfirma som har gjort flera företagsflyttar tidigare. De kanske till och med är medmellan i Svenska flyttföretagarförbundet och känner till om det finns regler som reglerar branschen, och känner till hur man följer dem på bästa sätt. Många företagsflyttfirmor är också kvalitets- och miljöcartifierade, har egna ansvarsförsäkringar, och känner väl till de allmänna flyttbestämmelserna. De kan flytta åt företag på ett säkert sätt, och kan erbjuda säkerhet och trygghet så att företagen kan känna sig trygga att lägga hela ansvaret av företgsflytten till de professionella flyttfirmorna. Det viktigaste för företagen kanske är ändå att flyttfirman har egen ansvarsförsäkring, då de hanterar alla saker som företaget har och som är vitala för företaget självt. Det är även av vikt att flyttfirman ger företagen så pass mycket som de kan inbringa förtroende så att företagen vågar låta dem flytta åt dem. Läs mer om företagsflyttar i Stockholm på: https://www.företagsflyttstockholm.com.

21 Jan 2020