Flytta rätt i Södertälje

Alla som någon gång flyttat vet att det är en process som tar betydligt längre tid än vad man kalkylerat med från början. Samtliga moment i sig – packning, hyra av transport, bärande, flyttstädning – har en tendens att dra ut på tiden och då ett av dessa gör det – ja, då förskjuts därefter hela flytten. Något som i sin tur gör det hela svårare då man ofta har en begränsad tidsram att förhålla sig till.

Ska man här exempelvis genomföra en flytt inom loppet av en helg så räcker det med att lördagen – bärande och transport – drar ut på tiden för att sedan söndagens flyttstädning kommer att bli slarvig eller inte alls äga rum; något som därefter leder till att man kan få betala pengar till de nya ägarna av sin gamla bostad. Det som gör en flytt ännu svårare att planera och genomföra beror på om man  bor i en stor eller i en liten stad och detta beroende på att yttre omständigheter spelar en betydligt större roll i större städer.

I exempelvis Södertälje måste man nämligen ta en allt större hänsyn till trafiken som i allra högsta grad påverkar hur fort man kan ta sig mellan punkt A och punkt B. Vidare problem som man kan möta vid en flytt i Södertälje kan vara svårighet att få tag på en lämplig parkeringsplats där man kan stå utan risk för parkeringsbot. Det blir således svårare att flytta från en trerumslägenhet i Södertälje än vad det blir att göra från en motsvarande som är belägen i exempelvis Härnösand.

Det är också en av anledningarna till att betydligt fler privatpersoner i Stockholm väljer att anlita extern hjälp för att ombesörja allt som rör flytten i fråga – och med allt menar vi även den flyttstädning vi nämnde ovan. Ska en person flytta från Södertälje så ringer den i en större utsträckning efter professionell hjälp i form av en flyttfirma och det här sker även av en annan anledning än de vi ovan nämnde. En flyttfirma i Stockholm som ska bistå vid en flytt från exempelvis Södertälje är nämligen betydligt billigare än vad flyttfirmor är i andra städer.

Konkurrensen sänker priserna

Det som man kan se ett tydligt mönster gällande Stockholmsområdet och de flyttföretag som finns där är att de ökat kraftigt i antal under senare år. I och med att Stockholm är en så pass expansiv stad – man ökar både till antalet människor och också sett till ytan så sker det väldigt många flyttar. Flyttar som är lukrativa att ta del av och det är också därför som antalet flyttfirmor ökat till antalet.

Som i varje bransch där en ökad konkurrens sker så sjunker också priserna; företagen i fråga försöker överträffa varandra och sänker sina priser för att attrahera kunderna. Det här brukar hålla i några år innan priserna så sakteliga börja öka igen och där är vi alltså inte riktigt ännu i Stockholmsområdet.

Det går således fortfarande att anlita en billig flyttfirma om man ska flytta från Södertälje – något som många också väljer att göra då – som sagt – en flytt i Stockholmsområdet ofta kräver betydligt mer än vad en motsvarande gör i mindre städer.

21 Sep 2017