En pianoflytt behöver inte vara ett problem i Stockholm

Generellt sett så är en flytt i Stockholm alltid ett större projekt än vad en motsvarande sådan är i en mindre stad och detta helt beroende på att de yttre faktorerna har en större betydelse i Stockholm. Menas med detta; saker som trafik, brist- och tillgång på parkeringsplatser, avstånd och hur hus och fastigheter är utformade spelar en väldigt stor roll i hur en flytt kan genomföras och ser man det sammanställt på det sättet – ja, då förstår man också varför Stockholm blir tuffare att flytta i.

Bor man exempelvis längst uppe i en fastighet i Stockholm och ska flytta allt sitt bohag, sina tunga möbler och allt annat till en ny bostad – som även den ligger på ett högre plan – i Stockholm; ja, då måste man vara beredd på att det tar tid och man måste även lägga ner en väldigt stor tid på att planera kring flytten i fråga. Annars så kommer man inte att hinna – en flytt ska ofta genomföras inom loppet av en helg och däri ingår också det sista momentet i form av en flyttstädning (något som i sig tar minst en halv dag).

Det är också därför och av den anledningen som de flesta i Stockholm vid sina flyttar använder sig av professionell hjälp snarare än att bära på egen hand tillsammans med släkt och vänner. Kort sagt; man anlitar en flyttfirma i en större utsträckning i Stockholm än vad man gör i andra städer och man gör detta dels med tanke på det vi nämnde ovan med alla svårigheter som kommer på köpet vid en flytt och man gör det dels också med tanke på priset.

Det är – kort sagt – väldigt prisvärt att anlita en flyttfirma i Stockholm; ett faktum som främst går att förklara genom att peka på den rådande konkurrensen som finns i staden. Ju fler flyttfirmor – desto lägre blir också priserna och därför är professionell hjälp billig i Stockholm.

Ett tredje alternativ till varför man använder en flyttfirma är väldigt enkel: för att man måste. Vi kan ponera att det handlar om den flytt vi nämnde ovan i Stockholm – den från två högt belägna lägenheter – och addera exemplevis ett piano till bohaget. En pianoflytt är något som man måste ta professionell hjälp för och använda de verktyg och hjälpmedel som en flyttfirma har. En pianoflytt måste ofta ske på utsidan av fastigheten i Stockholm och där man med hjälp av exempelvis en skylift genomför denna pianoflytt.

Betala lite mer för en pianoflytt i Stockholm

I sådana extrema fall som vid en pianoflytt – eller om man ska flytta exempelvis ett kassaskåp – så får man betala lite extra för en flyttfirma och mans ka även veta att det inte är alla sådana i Stockholm som klarar en sådan.

Nej, vid en pianoflytt så krävs det hjälpmedel som många flyttfirmor i Stockholm saknar. Man får betala mer – men man kommer att kunna spela detta piano även i sin nya bostad i Stockholm. Det finns hjälp även för tyngre föremål i Stockholm och inte ens en pianoflytt är att anse som omöjlig där – oavsett hur högt upp man bor i en fastighet.

1 Jul 2017