10 tips för dig som ska flytta företaget

Står du inför en företagsflytt finns det flera faktorer att ta hänsyn till. Oftast är det en mer invecklad flytt än vad man trott som inkluderar flera delmoment och kräver en bra planering.

Har det blivit dags att flytta företaget? Visserligen finns det många delmoment att planera in och tänka på men oroa dig inte. Gör upp en lista över vad som måste göras och sätt igång. Framgången ligger i en bra organisering av uppgifterna. Här kommer 10 bra tips inför företagsflytten:

 • Börja i god tid.
 • Gör upp ett tidsschema.
 • Ta fram en budget.
 • Gör en bedömning av kostnaderna, helst tillsammans med kollegor från ekonomiavdelningen (om du inte är enskild företagare).
 • Bedöm hur mycket tid flytten kommer att ta och vilka som kommer att involveras i den. Ett eventuellt produktionsbortfall måste planeras och kontrolleras i förväg.
 • All intern tid som läggs på flytten måste ses som en projektkostnad. Se upp med hur hög denna blir.
 • Speciallösningar är till för företag som verkligen har råd med dem. Styr upp kostnader och arvode för inredningsarkitekt. Bedöm om du verkligen har råd med dem eller inte.
 • Stäm av löpande att alla delprojekt fortlöper trots att flytten sker enligt tidsplan.

Se över företagets behov

Vad är det viktigaste att ta hänsyn till vid företagsflytt? Firmans behov, så klart. Måste det nya kontoret möbleras med ny inredning, eller fungerar det lika bra med en komplettering där även gamla möbler används? Vad händer med stödtjänsterna såsom städning och leverans? Teknik och säkerhet är viktiga delar som behöver tas hänsyn till. Ska nya avtal tecknas när företaget flyttar? Att vara väl förberedd är en bra början på hela processen. Alla företag har sina specifika behov och arbetar utifrån olika förutsättningar. Därför finns det inga generella svar på ovanstående frågor utan de är upp till var och en att besvara.

Riskerna med att flytta företaget

Det kan kännas lite konstigt att prata om risker i samband med en flytt men det finns sådana. Här är några som du bör vara uppmärksam på:

 • förluster i samband med försenade eller uteblivna arbetsprocesser
 • budget och tidsplan överskrids på grund av flytt
 • dåligt utvald ny lokal där företagets medarbetare vantrivs

En stor risk kan förekomma i samband med uppsägning av hyresavtal eller andra avtal som har en stor juridisk vikt. Kontrollera noga villkoren för uppsägning och läs igenom kontrakt och avtal vid flyttplaneringen.

6 Apr 2020